Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE


 1. REKISTERINPITÄJÄ

Liikuntapalvelut Tanja

27510 Eura


 1. YHTEYSHENKILÖT

Tanja Aaltola 0442454620


 1. REKISTERIN NIMI

Liikuntapalvelut Tanja:n jäsenrekisteri


 1. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus peruste henkilötietojen

käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tiedottaminen toiminnasta jäsenille.


 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettuja tietoja ovat:

nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Asiakassuhteen laadun mukaan terveys- ja muita taustatietoja.


 1. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, jos ei ole kolmeen vuoteen ole ollut

asiakkaana tai asiakkaan pyynnöstä aiemmin.


 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakassuhteen alkaessa henkilöltä

itseltään.


 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.


 1. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin

tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista.


 1. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen

poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen

tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.


 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Jäsen- ja asiakasrekisteri on tallennettu rekisterinhoitajan tietokoneelle.

Tiedostot suojattu normaalisti käytössä olevilla suojaus menetelmillä ja

salasanoilla.

Asiakkaan tietoja löytyy myös Liikuntapalvelut Tanja:n omasta sähköpostista

sekä Syke-valmennus tililtä, jonne pääsy on ainoastaan Liikuntapalvelut Tanja:n

jäsenillä. Tilit on suojattu salasanalla.